preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Tučepi"

Vijesti

Dokumenti OŠ TUČEPI

Autor: Renata Josipović, Svijetlana Dragičević, Tanja Mileta, 15. 1. 2020.

U prilogu se nalaze:

 • KATALOG INFORMACIJA OS TUCEPI
 • OBRAZAC ZAHTJEV za pristup informacijama OŠ TUCEPI
 • ODLUKA o imenovanju službenika za informiranje OŠ TUČEPI
 • ODLUKA o ustrojavanju kataloga informacija OŠ TUCEPI
 • ZPPI IZVJEŠĆE ZA 2018. g.
 • ZPPI IZVJEŠĆE ZA 2019. g.
 • ZPPI IZVJEŠĆE ZA 2020. g.
 • ZPPI IZVJEŠĆE ZA 2021. g.
 • SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA:                                            ured@os-tucepi.skole.hr , (021) 623 150
 • ODLUKA O PROCEDURI STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U OŠ TUCEPI
 • DOPUNA ODLUKE O PROCEDURI STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U OŠ TUČEPI
 • IZJAVA ČELNIKA O NEPOSTOJANJU SUKOBA  INTERESA ZJN
 • PLAN NABAVE 2013. g.
 • PLAN NABAVE 2014. g.
 • REGISTAR UGOVORA EOJN ZA  2019. g.
 • REGISTAR UGOVORA EOJN ZA 2020. g.
 • REGISTAR UGOVORA EOJN ZA 2021. g.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014. g.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015. g.
 • PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
 • PLAN NABAVE 2016. OŠ TUČEPI
 • STATUT OŠ TUČEPI
 • ETIČKI KODEKS OŠ TUČEPI 2015. g.
 • KUĆNI RED OŠ TUČEPI 2015. g.
 • FP 2017-2019 Osnovne škole SDZ
 • PLAN NABAVE 2017
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2016. OŠ TUČEPI
 • PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U ŠKOLI
 • PLAN NABAVE 2018. g.
 • PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.-2020. g.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2017. g.
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2017. g.
 • PLAN NABAVE za 2019. g. (21.1.2019.)
 • PLAN NABAVE za 2020. g.
 • PLAN NABAVE za 2021. g. (11.01.2021.) 
 • PLAN NABAVE za 2022. g. (30.12.2021.)
 • FP 2019.-2021. Osnovne škole SDZ (21.1.2019.)
 • FP 2020.-2022. Osnovne škole SDZ (20.1.2020)
 • FP 2021.-2023. Osnovne škole SDZ (11.1.2021.)
 • FP 2022.-2024. Osnovne škole SDZ (30.12.2021.)
 • OBRAZAC OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. (21.1.2019.)
 • OBRAZAC OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. (20.1.2020.)
 • OBRAZAC OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. (11.1.2021.)
 • OBRAZAC OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. (30.12.2021.)
 • OVJERENA REFERENTNA STRANICA
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2018.
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2018. 
 • OVJERENA REFERENTNA STRANICA 2020.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2020.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2021.
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2020,
 • STATUT OŠ TUČEPI 5.7.2019. i IZMJENE I DOPUNE STATUTA 8.4.2021.
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA TE PROCJENI I VREDNOVANJU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE U OŠ TUČEPI i Izmjene i dopune 7.7.2021.
 • PRAVILNIK O RADU OŠ TUČEPI
 • PRAVILNIK O VIDEO NADZORU OŠ TUČEPI
 • PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM OŠ TUČEPI 2021.
 • POSEBAN POPIS ARHIVSKOG I DOKUMENTARNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA OŠ TUČEPI 2021. 
 • PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE
 • IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2019.
 • ODLUKA RAD OD KUĆE 


Priloženi dokumenti:
OVJERENA_REFERENTNA_STRANICA_2020.pdf (1.13 MB)
BILANCA_1-12-2020.pdf (277.71 KB)
Ovjerena_referentna_stranica_i_potvrda_.pdf (822.06 KB)
BILJESKE_1-12-2021.pdf (417.45 KB)
PRRAS_1-12-2020.pdf (632.96 KB)
RAS_-_funkcijski_1-12-2020.pdf (177.84 KB)
P-VRIO_1-12-2020.pdf (112.09 KB)
OBVEZE_1-12-2020.pdf (188.09 KB)
REGISTAR_UGOVORA_O_JAVNOJ_NABAVI_ZA_2020.pdf (105.73 KB)
REGISTAR_UGOVORA_EOJN_O_JAVNOJ_NABAVI_ZA_2019.pdf (106.87 KB)
ZPPI_Godisnje_izvjesce_za_2019.pdf (210.42 KB)
Ovjerena_Referentna_stranica_2019.pdf (781.26 KB)
PRAS_2019.pdf (632.12 KB)
RAS_FUNKCIJA_2019.pdf (177.88 KB)
PVRIO_2019.pdf (111.99 KB)
OBVEZE_2019.pdf (187.83 KB)
Biljeske_uz_financijske_izvjestaje_2019.pdf (507.44 KB)
Plan_nabave_2020.pdf (460.21 KB)
ETICKI____KODEK_S__OS_TUCEPI_2015.doc (66.50 KB)
KUCNI_RED_OS_TUCEPI_2015.doc
FP_2017-2019_Osnovne_skole_SDZ.pdf (785.35 KB)
PLAN_NABAVE_2017.pdf (236.57 KB)
PLAN_NABAVE_za_2019_21.1.2019..pdf (461.76 KB)
FP_2019-2021_Osnovne_skole_SDZ_21.1.2019..pdf (977.85 KB)
Obrazac_Obrazlozenja_financijskog_plana_za_2019_21.1.2019..pdf (200.43 KB)
ovjerena_referentna_stranica.pdf (802.09 KB)
Financijski_izvjestaji_2018.pdf (1.26 MB)
Biljeske_uz_financijske_izvjestaje_2018.pdf (329.40 KB)
Financijski_izvjestaji_2016_OS_TUCEPI.pdf (1.15 MB)
STATUT_OS_TUCEPI__29.03.2016..docx (118.03 KB)
PRAVILNIK__O_PROVEDBI_POSTUPAKA_JEDNOSTAVNE_NABAVE_U_SKOLI.pdf (184.25 KB)
PLAN_NABAVE_2018.pdf (236.54 KB)
FP_2018-2020_Osnovne_skole_SDZ.pdf (1.02 MB)
Financijski_izvjestaji_2017.pdf (1.22 MB)
Biljeske_uz_financijske_izvjestaje_2017.pdf (196.73 KB)
KATALOG_INFORMACIJA_OS_TUCEPI.doc (60.00 KB)
ODLUKA_o_ustrojavanju_kataloga_informacija_OS_TUCEPI.doc (27.50 KB)
ODLUKA_o_imenovanju_sluzbenika_za_informiranje_OS_TUCEPI.doc (26.00 KB)
IZMJENE_I_DOPUNE_STATUTA__08_04_2021.docx (27.14 KB)
IZMJENE_I_DOPUNE_STATUTA__08_04_2021.pdf (199.06 KB)
Plan_nabave_za_2022._godinu.pdf (490.76 KB)
Financijski_plan_za_razdoblje_2022._i_projekcija_plana_za_2023.i_2024.pdf (182.09 KB)
Obrazlozenje_financijskog_plana_2022.-2024..pdf (689.24 KB)
Izjava_celnika_o_nepostojanju_sukoba_interesa_ZJN.pdf (948.53 KB)
REGISTAR_UGOVORA_O_JAVNOJ_NABAVI_ZA_2021.xls
OBRAZAC_ZAHTJEV_za_pristup_informacijama_OS_TUCEPI.doc (25.00 KB)
ODLUKA_O_PROCEDURI_STVARANJE_UG_OBVEZA_U_OS_TUCEPI.doc (81.00 KB)
PLAN_PRIHODA_FP_2021-2023_Osnovne_skole_SDZ.pdf (214.69 KB)
PLAN_NABAVE_OS_TUCEPI_2014.pdf (473.30 KB)
Financijski_izvjestaj_2014.xls
Plan_nabave_2015.pdf (694.19 KB)
PLAN_NABAVE_2016.pdf (240.59 KB)
STATUT_OS_TUCEPI_05.07.2019.pdf (438.07 KB)
Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_te_vrednovanju_kandidata_OS_Tucepi_2019..pdf (354.11 KB)
ZPPI_Godisnje_izvjesce_za_2018.pdf (212.76 KB)
PRAVILNIK_O_RADU_OS_TUCEPI_2019.pdf (388.04 KB)
REGISTAR_UGOVORA_O_JAVNOJ_NABAVI_ZA_2021.pdf (105.34 KB)
Kriteriji_za_odre_ivanje_visine_naknade_stvarnih_materijalnih_troskova_i_troskova_dostave_informacije.pdf (209.35 KB)
PLAN_NABAVE_2013.pdf (464.77 KB)
DOPUNA_ODLUKE_O_PROCEDURI_STVARANJA_UGOVORNIH_OBVEZA_U_OS_TUCEPI.doc (22.00 KB)
ZPPI_Godisnje_izvjesce_za_2021.pdf (212.46 KB)
REGISTAR_UGOVORA_EOJN_O_JAVNOJ_NABAVI_ZA_2020.pdf (105.73 KB)
FINANCIJSKI_IZVJESTAJI_PRORACUNA_OD_01__DO_12_2015.pdf (4.13 MB)
KRITERIJI_PRAVO_NA_PRISTUP_INFORMACIJAMA_NN_12_14_I_15_14.pdf (461.08 KB)
Pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_Pravilnika_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_te_vrednovanju_kandidata_OS_Tucepi_2021.pdf (140.31 KB)
Bilanca_2019.pdf (274.37 KB)
BILANCA_1-12-2021.pdf (279.59 KB)
OBVEZE_1-12-2021.pdf (188.07 KB)
PRRAS_1-12-2021.pdf (653.44 KB)
P-VRIO_1-12-2021.pdf (112.07 KB)
RAS-FUNKCIJSKI_1-12-2021.pdf (177.37 KB)
Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1.pdf (357.89 KB)
Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1.pdf (344.76 KB)
NOVO_Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.pdf (348.94 KB)
Pravilnik_o_videonadzoru_OS_TUCEPI.pdf (360.00 KB)
Odluka_o_obavljanju_rada_od_kuce.pdf (189.18 KB)
PRAVILNIK_O_RADU_SKOLSKE_KNJIZNICE.pdf (401.59 KB)
ZPPI_Godisnje_izvjesce_za_2020.pdf (210.81 KB)
PLAN_NABAVE_ZA_2021.pdf (488.77 KB)
OBRAZLOZENJE_FINANCIJSKOG_PLANA_ZA_2021.pdf (525.45 KB)
OPCI_DIO_FP_2021-2023_Osnovne_skole_SDZ.pdf (52.55 KB)
PLAN_RASHODA_FP_2021-2023_Osnovne_skole_SDZ.pdf (1.82 MB)
BILJESKE_FI_2020.pdf (414.57 KB)
Pravila_za_upravljanjem_dokumentarnim_gradivom_OS_Tucepi.pdf (501.90 KB)
POPIS_GRADIVA_S_ROKOVIMA_CUVANJA_OS_TUCEPI_2021.pdf (989.27 KB)


Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Anketa
Koja vam provjera znanja više odgovara?Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola "Tučepi" / Kraj 17, HR-21325 Tučepi / www.os-tucepi.skole.hr / ured@os-tucepi.skole.hr
preskoči na navigaciju