2020-06-19 10:03:00

Brošura "Kamo nakon osnovne škole"

Brošura "Kamo nakon osnovne škole" donosi popis svih srednjih škola i programa u našoj i susjednim županijama te opise zanimanja i popise predmeta i sati po godinama školovanja. Brošuri možete pristupiti klikom na slijedećoj poveznici


Osnovna škola "Tučepi"