2020-05-11 16:35:03

Upute roditeljima - postupak upisa u 1. razred osnovne škole - pregled liječnika

 

 

 

 

 

Poštovani roditelji, obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju od Službe za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, dobili smo obavijest o nastavku aktivnosti i uputama vezanim uz preglede djece od strane školskog liječnika pred upis u 1. razred osnovne škole, za školsku godinu 2020./2021. MOLIMO DA SE ZA TERMIN PREGLEDA JAVITE NADLEŽNOM ŠKOLSKOM TIMU PUTEM TELEFONA  ILI SLUŽBENOG E-MAILA MEDICINSKOG TEHNIČARA, U VREMENU OD 15. SVIBNJA DO 22. SVIBNJA 2020. (Nadležni tim školske medicine za našu školu je  Luca Ivanda, dr. med., spec. šk. med. luca.ivanda@nzjz-split.hr; Neven Petar Budić, bacc. med. techn. nevenpetar.budic@nzjz-split.hr Tel.: 021/612-095. Molimo Vas da u nastavku pročitate sve upute važne za ovaj postupak.

ZA PREGLED SE POTREBNO NARUČITI PUTEM TELEFONA

(u jutarnjoj smjeni zvati od 07:00 – 08:00 h i 12:00 – 13:00,

a u popodnevnoj smjeni od 14:00 do 15:00 i od 19:30 do 20:30 h)

ILI SLUŽBENOG MAILA MEDICINSKOG TEHNIČARA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG TIMA

Radno vrijeme ambulante je: Ponedjeljak i četvrtak 13:00h – 20:30h (popodne)

Utorak, srijeda i petak 07:00h- 14:30h (ujutro)

Barem 3 dana prije pregleda, dužni ste dostaviti nadležnom školskom liječniku  sljedeću dokumentaciju putem e- maila:

Upitnik s anamnestičkim podacima koji ispunjava roditelj Izvod iz kartona nadležnog pedijatra i ispis cijepljenja (telefonski se javiti nadležnom pedijatru i dogovoriti da se navedena dokumentacija šalje na službeni mail tima školske medicine) Dodatna dokumentacije ukoliko postoji (povijest bolesti u slučaju kroničnog oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, Rješenje o tjelesnom oštećenju, Mišljenje predškolske ustanove/ vrtića o razvojnim aspektima djeteta ovisno o kronološkoj dobi)
Prema preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pri upisu će se obaviti cijepljenje MO-PA-RU i IPV.

VAŽNE UPUTE!

Prilikom dolaska na pregled,u pratnji smije biti samo jedan roditelj, a dolazi se točno u vrijeme termina za pregled. Sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama, prije ulaska u ustanovu i čekaonicu, djeci i pratnji će se mjeriti tjelesna temperatura. Djeca i odrasli u pratnji s febrilitetom i respiratornim simptomima neće biti primljeni. Obavezna dezinfekcija ruku prije ulaska u ordinaciju. Odrasle osobe u pratnji molimo da dođu sa zaštitnom maskom. Obavezno donijeti iskaznicu cijepljenja djeteta i zdravstvenu iskaznicu. Prije ulaska na pregled, roditelj će ispuniti Izjavu o mogućem riziku zaraze SARS-CoV-2 virusom za sebe i dijete.

 

 Važno: Škola još uvijek ne raspolaže službenim informacijama o vremenu i načinu testiranja od strane psihologa škole. Čim dobijemo službene informacije obavijestit ćemo vas putem web  stranice škole. 


Osnovna škola "Tučepi"