2019-03-15 09:57:00

Tjedan mozga u našoj školi

U Osnovnoj školi Tučepi u suradnji sa Zavodom za neuroznanost Medicinskog fakulteta Split  treću godinu zaredom obilježen je Tjedan mozga (od 11. do 15. ožujka 2019.). Voditeljice aktivnosti bile su: predmetna učiteljica Matematike Sanja Nizić i predmetna učiteljica Biologije i Kemije Rozana Alfirević.

Ove školske godine za učenike 7. i 8. razreda održano je predavanje o građi i funkciji mozga, o hrani koja je dobra i koja je loša za mozak. Učenici su upoznati kako učenje i pamćenje utječe na mozak, te o važnosti stalne aktivnosti mozga. Također su upoznati s mitovima i zanimljivostima o mozgu.

Među učenicima od 5. do 8. razreda održane su radionice pod nazivom Gimnastika uma s ciljem poticanja stalne aktivnosti mozga.

Među učenicima je proveden i likovni natječaj „Kako mozak uči i pamti?“.

U hodniku škole izrađen je pano na temu Tjedan mozga i time je omogućeno svim učenicima i svim roditeljima koji posjete školu da se informiraju o važnosti i ulozi mozga, zanimljivostima i mitovima o mozgu te kako  učenje i pamćenje iutječu na mozak.

 


Osnovna škola "Tučepi"